Met de hmbox beschikt u over het nieuwe en op afstand bewaken van de afwerkvloer doormiddel van interval metingen van luchtvochtigheid, restvochtgehalte en temperatuur van nieuwe en bestaande afwerkvloeren.

HMBOX

 

HMBOX

De grootste voordelen van de hmbox

 • Kostenbesparing door één keer te bevestigen
 • Gebruiksvriendelijk en niet-destructief
 • Meting van het materiaal en het binnenklimaat
 • Bepaling van de startdatum
 • GSM datatransmissie
 • Beschikbaarheid van mobiele gegevens
 • Monitoring over een langere periode van tijd
 • Webbrowser en smartphone / app

De onderdelen

Onderdelen HMBOX

De hmbox kan de hygrometrische meetmethode gebruiken om het vochtgehalte van verschillende bouwmaterialen te meten, zoals zandcement, anhydriet, etc.

 • Robuuste kunststof behuizing.
 • Optisch functiedisplay.
 • Diefstalbeveiliging (alarm & bewegingssensor).
 • Sensor voor ruimteklimaat meten.
 • Sensor voor materiaalklimaat meten.
 • Aluminium ring met afdichting.

De applicatie

De hmbox is gemakkelijk te gebruiken, het meetproces is gebruiksvriendelijk en niet-destructief.

 • Digitale meting van 4 componenten:     
 • Materiaalklimaat: relatieve vochtigheid en temperatuur    
 • Kamerklimaat: relatieve vochtigheid en temperatuur
 • Bepaling van de gereedheid voor presentatie
 • Opslag van de gemeten gegevens
 • Verzending van meetgegevens via GSM
 • Automatische documentatie en logging geïntegreerd antidiefstalsysteem (alarm & bewegingssensor)
 • Kostenbesparing door één keer te bevestigen

De functie

 • De aluminiumring is op de ondergrond gelijmd.
 • In de holte van de alu-ring worden de bijbehorende relatieve vochtigheid en temperatuur gemeten met sensoren.
 • Sensoren in de behuizing meten de temperatuur en relatieve vochtigheid van de kamer.
 • Ongeacht de samenstelling van de afwerkvloer, worden voor de planning alle gegevens weergegeven.

De meeting

Een hygrometrische meting wordt gebruikt om de relatieve vochtigheid te bepalen. Het bepaalt de evenwichtstoestand van het watergehalte van een bouwmateriaal, dat wordt omhuld door de lucht, het materiële klimaat.

Als een bouwstof wordt opgeslagen in lucht met relatieve vochtigheid, absorbeert het bouwmateriaal een bepaalde hoeveelheid water door sorptie in het interieur.  

Bij toenemende relatieve vochtigheid neemt het watergehalte van het bouwmateriaal toe. In de evenwichtstoestand resulteert dit in de zogenaamde sorptie-isotherm.  

Deze functie beschrijft dus het watergehalte van het bouwmateriaal als een functie van de relatieve vochtigheid van de omringende lucht.  

Aldus is er in de evenwichtstoestand een duidelijke correlatie tussen de uitwendige relatieve vochtigheid en het watergehalte dat resulteert uit sorptie en vice versa.

De bewaking

Met de HMBOX worden tal van gegevens verzameld en via GSM naar een centrale server verzonden en daar opgeslagen.

 

Bewaking HMBOX

Het resultaat

 

Meeting HMBOX

Het meetprotocol  

 • eenvoudige creatie
 • centraal opgeslagen
 • Mobiele beschikbare afbeelding en tabel. vertegenwoordiging
 • Ondersteuning voor testen en waarschuwen
 • ÖNORM 2218 en 2236 / punt 5.3.2
 • Toegang voor meerdere gebruikers

De voordelen

 

HMBOX

Het gemeenschappelijke doel

 • In het belang van de klant wordt een exacte en niet-destructieve bepaling van het vocht van de ondergrond in gebouwen mogelijk gemaakt.
 • Met de moderne technologie worden de gegevens en meetresultaten digitaal overgedragen en beschikbaar gesteld via een gratis APP voor verschillende gebruikers (klant, architect, sitemanager, enz.).
 • De meetresultaten kunnen op elk moment via de webgebaseerde oplossing worden opgeroepen. In geval van afwijking is het mogelijk om snel te reageren om een optimaal klimaat te creëren voor het leggen op de bouwplaats.
 • Kostenbesparingen door eenvoudige en betrouwbare afhandeling. Kwaliteit en transparantie voor meer klanttevredenheid!
 

De HMBOX: kwaliteit en transparantie voor meer klanttevredenheid!

BESTEL JE HMBOX